Firma SOLBET sponsorem książki

Podziel się:
Na rynku ukazała się książka wydawnictwa PWN „Konstrukcje Murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”. To pierwsze tak obszerne i kompleksowe ujęcie tematyki konstrukcji murowych uwzględniające Eurokod 6. Autorami książki jest zespół doktorów z Politechniki Śląskiej: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński oraz Adam Piekarczyk.

Fot. SolbetFot. SolbetUważamy za istotne, że powstają tak ważne i cenne merytorycznie wydania o konstrukcjach murowych. Dlatego podjęliśmy decyzję, by zostać sponsorem wydania tej książki.Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, materiałów i technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw współczesne mury stały się o wiele mniej masywne, spełniając, oprócz wymogów nośności i stateczności, także dość ostre wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej. Rozwój inżynierii materiałowej także w dziedzinie materiałów stosowanych do wykonywania elementów murowych i zapraw sprawił, że powszechne stało się stosowanie ścian od dużej smukłości wymagających obliczeniowego ich sprawdzenia.

W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji, opisano procedury doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie z przepisami europejskimi. Podano przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Rozważono różne aspekty projektowania konstrukcji murowych, podając przy tym teoretyczne podstawy, które posłużyły do opracowania norm europejskich, nawiązując jednocześnie do polskiego dorobku w tej dziedzinie. Przedstawiono też algorytmy projektowania i zilustrowano przykładami obliczeniowymi opracowanymi na podstawie projektów budowlanych udostępnionych autorom.
REKLAMA:

Tom 1 poświęcony jest omówieniu m.in. następujących zagadnień:
•    założeń i postanowień ogólnych Eurokodu 6,
•    podstaw projektowania, określania wytrzymałości muru i doboru materiałów z uwagi na trwałość konstrukcji,
•    wymagań konstrukcyjnych dotyczących ścian murowanych,
•    wykonawstwa konstrukcji murowych,
•    projektowania niezbrojonych ścian murowanych obciążonych głównie pionowo,
•    projektowania ścian obciążonych siłą skupioną.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury, a także wykładowców i pracowników naukowych tych kierunków. Praktyczne aspekty wykonawstwa i projektowania sprawiają, że książka może również okazać się pomocna projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru budowlanego.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca wersje demonstracyjną programów Kalkulator Konstrukcji Murowych KKM EN i Kalkulator Oddziaływań Normowych KON EN firmy SPECBUD. Program KKM EN służy do wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych wg Eurokodów murowych PN-EN 1996-1-1 i PN-EN 1996-3, a program KON EN umożliwia wyznaczenie oddziaływań na budynki wg przepisów Eurokodów obciążeniowych PN-EN 1991-1-X. Płyta zawiera także obliczenia wykonane tym oprogramowaniem, odpowiadające przykładom obliczeniowym zamieszczonym w książce.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Solbet
#wiadomości #izolacje #ściany #beton #solbet

Więcej tematów: