Pośrednicy nieruchomości ich wiarygodność w specjalnym rejestrze

Podziel się:
Po uwolnieniu dostępu do zawodu pośrednika nieruchomości, przechodzą oni do kontrofensywy. Polska Federacja Rynku Nieruchomości postanowiła nadawać na zasadzie dobrowolności licencje pośrednikom nieruchomości, a klienci mogą sprawdzić ich wiarygodność w specjalnym rejestrze – pisze Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com.

Ustawa o deregulacji zawodów zlikwidowała z dniem 1 stycznia br. praktycznie wszystkie wymogi, związane z dostępem do zawodu pośrednika nieruchomości. Do prowadzenia usług pośrednictwa nieruchomości nie jest już potrzebna licencja, nie obowiązują także przepisy dotyczące niekaralności, wykształcenia i kwalifikacji.

(PFRN) uruchomiła ogólnopolski, internetowy rejestr, który jest źródłem informacji o pośrednikach i zarządcach nieruchomości, którzy świadczą usługi na rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku. Rejestr obejmuje osoby posiadające licencje nadane przez PFRN.Polska Federacja Rynku Nieruchomości nadaje licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy nieruchomości. Ma ona na celu potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych przez osoby, które wykonują lub będą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami. Licencję może otrzymać osoba, która spełni warunki wyznaczone w regulaminie nadawania licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – pisze Aneta Mościcka z portalu RynekPierwotny.com.
REKLAMA:

Gdzie sprawdzić kwalifikacje pośrednika?

Osoby z licencją PFRN posiadają własny profil w Centralnym Rejestrze PFRN na stronie www.rejestr.pfrn.pl. Klienci mogą znaleźć w rejestrze szczegółowe informacje o pośredniku lub zarządcy nieruchomości m.in. dane osobowe, kontakt, zdjęcie, opis jego doświadczenia, wykształcenie. Ponadto pośrednicy i zarządy nieruchomości będą tam musieli wpisać informacje o posiadanym ubezpieczeniu tj. nazwę ubezpieczyciela oraz sumę gwarancyjną. Obowiązek wykupienia polisy OC na wypadek szkód wyrządzonych klientom przy wykonywaniu usług to jedyny wymóg, jaki pozostał po wejściu w życie ustawy o deregulacji zawodów.

System nadawania licencji PFRN jest dobrowolny. Otrzyma ją osoba, która ma co najmniej średnie wykształcenie. Osobom, które posiadają państwową licencję pośrednika lub zarządcy nieruchomości, licencja PFRN będzie nadawana z takim samym numerem, jaki obecnie posiadają. Wystarczy, że wyrażą wolę uzyskania licencji PFRN oraz zaakceptują przepisy regulaminu i kodeksu etyki. Osobom, które dopiero wchodzą do zawodu, licencja zostanie nadana po ukończeniu kursu pośrednika lub zarządcy nieruchomości oraz po zdaniu egzaminu po kursie.

PFRN wprowadziła również Kodeks etyki pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Jego zapisy są zgodne z Europejskim Kodeksem Etyki zawodowej specjalistów rynku nieruchomości, przyjętym przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości). Przygotowany przez PFRN kodeks definiuje zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości, określa zakres czynności zawodowych oraz reguluje relacje z klientami. Każda osoba, która będzie chciała uzyskać licencję PFRN musi przyjąć na siebie zobowiązanie przestrzegania zasad określonych w kodeksie.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Rynek Pierwotny
#czytelnia #prawo #nieruchomości #rynek_pierwotny #ustawy #Przed zakupem

Więcej tematów: