Jak Polacy ogrzewają swoje mieszkania i domy?

Podziel się:
Jak wynika z raportu opracowanego przez serwis Oferteo.pl Polacy są zainteresowani ekologicznymi sposobami ogrzewania domu, to zamawiając opał, kierują się przede wszystkim kosztami. Niestety, często brakuje nam wiedzy na temat pozyskiwania ekologicznej energii, do czego sami się przyznajemy.

Fot. Oferteo.plFot. Oferteo.pl

Ekogroszek najpopularniejszy…

Według badania Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących towarów z ich dostawcami, najczęściej poszukiwanym paliwem jest ekogroszek. Zainteresowanie nim zadeklarowało 42% ankietowanych przez serwis. Na ekologiczny pellet drzewny wskazało 22% respondentów, po 10% było zainteresowanych tradycyjnym węglem kamiennym i drewnem, a 9% - drewnem kominkowym.
... pompy ciepła najbardziej pożądane

Ankietowani przez Oferteo.pl na pytanie o preferowany sposób ogrzewania domu najczęściej wskazywali na pompy ciepła – 28%.

Pompy ciepła są to urządzenia wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i do podgrzewania wody użytkowej. Przypominają one rozmiarem niewielką lodówkę, a dzięki przemianom termodynamicznym, które w nich zachodzą, przekazują ciepło ze źródła dolnego (powietrza, gruntu, wody) do górnego (wody, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania).
REKLAMA:

Nieco mniej ankietowanych było zainteresowanych ogrzewaniem gazowym (24%), piecem na węgiel lub inne paliwa (20%) lub ogrzewaniem z sieci miejskiej (19%). Tylko 3% badanych zadeklarowało wybór ogrzewania elektrycznego.

Koszty najważniejsze

Uczestnicy badania, pytani o najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o wyborze rodzaju opału, na pierwszym miejscu wymienili koszty ogrzania domu – 33%. Wpływ paliwa na środowisko był ważny dla 18% ankietowanych. Ponadto wskazywane czynniki to m.in. możliwość dostawy (16%) i łatwość przechowywania (11%).

Jakie są zatem koszty ogrzania domu według ankietowanych przez Oferteo.pl? Niemal połowa badanych (44%) wskazała, że koszty przekraczają 3000 złotych w skali roku, natomiast dla 38% badanych koszty mieściły się w przedziale 2001-3000 złotych. Tylko 4% odpowiedziało, że ogrzanie domu bądź mieszkania kosztuje ich rocznie mniej niż 1000 złotych.

Odpowiedzi badanych na pytanie, czy byliby skłonni zapłacić więcej za ekologiczny sposób ogrzewania, były mocno podzielone: 35% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, ale 37% stwierdziło, że nie chciałoby ponosić wyższych kosztów. Z kolei 22% badanych odpowiedziało, że nie ma wystarczającej wiedzy na temat ekologicznych sposobów ogrzewania.

Ponad połowa ankietowanych, którzy zadeklarowali gotowość do płacenia więcej za bardziej ekologiczne ogrzewanie, wskazała, że jest w stanie zapłacić do 10% więcej. Natomiast 46% badanych wskazało, że może zapłacić o 11 do 25% więcej. Więcej niż 26% mogłoby zapłacić 4% uczestników badania.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez Oferteo.pl w listopadzie i grudniu 2016 roku wśród osób, które w ciągu ostatniego roku były zainteresowane zakupem opału.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Oferteo.pl
#wiadomości #finanse #do ogrzewanie #instalacje #badania

Więcej tematów: