Zawór utrzymania ERV energii Geberit

Podziel się:
Nawet w budynku mieszkalnym o czterech kondygnacjach może dochodzić do istotnej utraty energii przez otwory wentylacyjne, znajdujące się w pionie kanalizacyjnym. Opracowany przez Geberit nowy zawór utrzymania energii (ERV) znacznie taką stratę zmniejsza. Po nałożeniu go na przewód wentylacyjny zatrzymuje on energię w przewodzie, nie ograniczając przy tym funkcjonalności przewodów wentylacyjnych. Zawór utrzymania energii dostępny jest od kwietnia 2019 r.

Fot. GeberitFot. Geberit
W budynkach, zwłaszcza w okresie zimowym, energia może uciekać przez przewody wentylacyjne, które są z reguły wyprowadzane na dachy budynków i pozostają od góry otwarte. W celu zmniejszenia strat energii firma Geberit oferuje specjalny zawór utrzymania energii EVR. Zatrzymuje on energię w przewodzie, nie ograniczając przy tym jego funkcji wentylacyjnych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych membran silikonowych, które zostały umieszczone na zaworze. Membrany mogą być otwierane w obu kierunkach, dzięki czemu, w zależności od sytuacji, równoważą ciśnienie w przewodach wentylacyjnych.

„Otwarty koniec przewodu wentylacyjnego ma jedną zasadniczą wadę – uchodzenie ciepłego powietrza przez otwory dachowe, co powoduje niekontrolowaną utratę energii” – mówi Adam Pillich, Dyrektor ds. Produktów, Geberit. „W czasach, gdy zrównoważone i energooszczędne budownictwo cieszy się coraz większym zainteresowaniem, problem utraty energii staje się kluczowym tematem. Nawet dobrze izolowany budynek ma pod względem energetycznym słabe punkty. Jednym z nich jest system wentylacji pionu kanalizacyjnego, który teraz został uszczelniony dzięki naszemu zaworowi utrzymania energii ERV.”

Fot. GeberitFot. Geberit

Wyrównanie ciśnienia

Stosowane dotychczas zawory napowietrzające funkcjonowały jedynie w jednym kierunku i nie posiadały ważnej funkcji odprowadzania zużytego powietrza. Mogły być zatem stosowane jedynie w pionach bocznych. Nowy, odpowiedzialny za utrzymanie energii zawór Geberit ERV jest wyposażony po bokach w klapy wykonane z membran silikonowych, które nie wymagają konserwacji i są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Membrany magnetyczne otwierają się automatycznie tylko wówczas, gdy konieczne jest wyrównanie ciśnienia, pozostając przez pozostały czas zamknięte. Membrany mogą się otwierać zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz, w zależności od tego, czy w pionie kanalizacyjnym wytworzy się podciśnienie, czy też powstanie konieczność wyrównania ciśnienia.

Prosty montaż

Montaż zaworu ERV jest bardzo prosty – wystarczy nasadzić go na przewód. Może być on stosowany do wszystkich dostępnych na rynku kanalizacyjnych przewodach rurowych o średnicy d110. Po zamontowaniu, zawór utrzymania energii Geberit jest odporny na działanie większości czynników atmosferycznych i środowiskowych. Niewymagające konserwacji membrany silikonowe są mrozoodporne, a dzięki zintegrowanej siatce ochronnej nie ma konieczności oczyszczania filtra z owadów i liści. Na podstawie testu odporności na grad, przeprowadzonego w Szwajcarskim Instytucie Badań Materiałowych (Schweizerische Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt), produkowany przez Geberit zawór utrzymania energii został zaliczony do klasy 4 – drugiej od góry. Zawór jest także odporny na burze.
REKLAMA:

Przebadany naukowo

W przeprowadzonych w 2013 r. na zlecenie Federalnego Urzędu Energetycznego (BFE) badaniach pt. „Straty ciepła przez otwory wentylacyjne w budynkach“ wyliczono straty ciepła przenikającego przez otwory funkcjonalne. Otrzymane wyniki zweryfikowano na stanowisku testowym, obejmującym kilka kondygnacji. Przy pomiarach nie uwzględniono ciepła z kanalizacji. Okazało się, że utrata ciepła przez przewody wentylacyjne nie jest bez znaczenia. W przypadku domku jednorodzinnego, wybudowanego w Szwajcarii zgodnie ze standardem Minergie®, strata ta może wynosić nawet 4% całkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie, z czego istotna część – 3,2% – przypada na przewód wentylacyjny. Dlatego też rozwiązanie, które umożliwia zamknięcie otworów wentylacyjnych bez ograniczania ich funkcjonowania, kryje w sobie duży potencjał oszczędności. W celu jego wyliczenia naukowcy Uniwersytetu w Lucernie wykonali na zlecenie Geberit zbliżone do warunków rzeczywistych stanowisko badawcze, obejmujące pięć kondygnacji. Przewód wentylacyjny został odprowadzony na dach i tam zakończony. Pomiary prowadzono przy zastosowaniu zaworu utrzymania energii ERV przez okres 26 dni, a następnie poddano ocenie otrzymane wyniki. Z opublikowanego w 2016 roku raportu z badań wynika, że strata energii w strumieniu płynącym do góry jest znacznie większa, niż w przypadku strumienia przepływającego w dół. W całym okresie pomiaru strata energii w formie ciepła stanowiła ponad 60% całkowitej straty energii. Na podstawie wyników przedstawionych w raporcie z badań, firma Geberit zaproponowała dla otworów wentylacyjnych rozwiązanie w formie nasadzanego na przewody wentylacyjne zaworu utrzymania energii ERV. Zamontowanie zaworu skutkuje efektywnym zahamowaniem utraty energii, bez naruszania funkcjonalności otworów wentylacyjnych.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Geberit
#czytelnia #instalacje #zawór #wentylowanie #geberit #Instalacje wodne

Więcej tematów: