NOWOŚĆ! Jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku. H+H Silikat AT25 AkuTerm – sposób na jednowarstwową przegrodę z ochroną termiczną i akustyczną

Podziel się:
NOWOŚĆ! Jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku. H+H Silikat AT25 AkuTerm – sposób na jednowarstwową przegrodę z ochroną termiczną i akustyczną

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi ściany wewnętrzne w budynkach wielorodzinnych, oddzielające mieszkania od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8ᵒC powinny zapewniać zarówno odpowiednią ochronę akustyczną, jak i termiczną. H+H Silikat AT25 AkuTerm to bloczek murarski pozwalający spełnić obydwa wymagania bez konieczności budowania przegrody warstwowej.

Komfort zgodny z normą

Wyznaczenie standardów akustycznych dla przegród oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom ochrony przed hałasem związanym z przemieszczaniem się innych osób oraz zapewnieniem prywatności we wnętrzach mieszkalnych. Parametry ochrony termicznej związane są natomiast z koniecznością utrzymania wyższych temperatur w pomieszczeniach użytkowych od tych pełniących jedynie funkcje komunikacyjne.

Wskaźniki akustyczne przegród oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy wyznacza norma PN-B-02151-3:2015-10. Wskaźnik R`A,1 zarówno w przypadku oddzielenia poszczególnych mieszkań, jak również dla przegród stanowiących granicę mieszkań z częściami wspólnymi, takimi jak korytarz czy klatka schodowa został określony na poziomie ≥ 50 dB. Analogiczne wytyczne przyjęte zostały także dla innych kategorii budynków, m.in hoteli oraz szkół, dla których w zależności od rodzaju oddzielenia współczynnik ten zawiera się w przedziale od 45 do 50 dB.

Wymagania termiczne wynikają z kolei z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwanym potocznie „Warunkami Technicznymi”). W tym przypadku poszczególnym rodzajom przegród zostały przyporządkowane odpowiednie wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Dla ścian pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a klatkami schodowymi i korytarzami został on wyznaczony na poziomie UC(max) ≤ 1,0 W/(m2.K).

H+H Silikat AT25 AkuTerm – jedno rozwiązanie na wiele potrzeb

Spełnienie obydwu norm w połączeniu z dodatkowymi wymaganiami w kwestii ochrony ogniowej oraz zapewnienia odpowiedniej nośności w praktyce oznaczało konieczność wykonywania przegrody wielowarstwowej, w której każdy materiał odpowiadał za spełnienie określonego kryterium.

H+H Silikat AT25 AkuTerm to jedyny taki produkt silikatowy na polskim rynku spełniający jednocześnie oba warunki w zakresie izolacyjności akustycznej, jak również termicznej określone normami i Warunkami Technicznymi polskiego prawa, umożliwiający stawianie jednowarstwowej przegrody oddzielającej mieszkania od klatek schodowych, co przekłada się na optymalizację kosztów oraz przyspieszenie procesu budowlanego.

H+H Silikat AT25 AkuTerm zapewnia wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej dla ścian wewnętrznych na poziomie RA,1 = 55 dB, czyli dający zapas izolacyjności akustycznej o wartości 5 dB aby spełnić wymaganie dla ścian oddzielających mieszkania od części wspólnych, a współczynnik przenikania ciepła o wartości Uc = 0,96 W/(m2·K), czyli lepszy o 0,04 W/(m2·K), w porównaniu do wartości maksymalnej określonej w Warunkach Technicznych. Produkowane bloczki posiadają też znormalizowaną odporność na ściskanie równą minimum 5,0 N/mm2 oraz reakcję odporności na ogień w Euroklasie A1.

Pod względem geometrycznym H+H Silikat AT25 AkuTerm jest standardowym, drążonym elementem silikatowym H+H o długości 250 mm, wysokości 220 mm oraz szerokość 250 mm.

O firmie H+H Polska Sp. z o.o.

H+H Polska należy do Grupy H+H International A/S, wiodącego dostawcy „białych materiałów ściennych" w Europie, notowanej na duńskiej giełdzie w Kopenhadze. Na polskim rynku działa od 2006 roku. Produkuje i dostarcza kompletną gamę produktów z autoklawizowanego betonu komórkowego, a od 2018 roku również elementów silikatowych.

Liczne inwestycje zapewniają ciągły rozwój firmy i pozwalają na rozszerzanie działalności. Obecnie oferta obejmuje kompleksowy System Budowy H+H, składający się z bloczków i płytek z betonu komórkowego, nadproży, paneli ściennych, bloczków i cegieł silikatowych oraz zapraw klejących.

Sukces H+H Polska to wynik wspólnej pracy blisko 600 osób zatrudnionych w 12 zakładach produkcyjnych. Jego miarą jest zaufanie klientów, dbałość o najwyższe standardy obsługi, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, a także jakość produktów dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego zapewniającego użytkownikom komfort cieplny, akustyczny oraz bezpieczeństwo konstrukcyjne.

Mocną pozycję na polskim rynku Spółka zawdzięcza przejrzystej strategii i solidnej ofercie produktowej. Przewodnie hasło, „Partner w budowaniu ścian", odzwierciedla przemyślaną strategię, w której priorytetem jest fachowe wsparcie projektantów, wykonawców i inwestorów na każdym etapie budowy.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Materiał partnera
#czytelnia #nowości #izolacje #ściany #izolacja #Materiały wykończeniowe #materiał partnera #H+H

Więcej tematów: