Nowy skład Zarządu Grupy PSB Handel S.A.

Podziel się:

Coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy PSB Handel S.A. odbyło się 28 maja 2024 r. w Kielcach. Podczas tego spotkania przedstawiono prezentację podsumowującą realizację strategii spółki oraz wyniki finansowe za 2024 r. Dodatkowo przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu.

Podczas ZWZA akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2024 r., udzieli absolutorium obecnemu zarządowi oraz w wyborach uzupełniających do Zarządu wybrali Grzegorza Filipiak. Ponadto zadecydowano o wypłacie dywidendy akcjonariuszom, co tylko potwierdza stabilną i mocną pozycję finansową Grupy PSB Handel S.A.

Grzegorz Filipiak dotychczas związany był z firmą MARKA, będącą od wielu lat partnerem Grupy PSB, w której pełnił funkcję Dyrektora Handlowego. Pan Grzegorz Filipiak posiadania długoletnie doświadczenie w branży budowlanej, pracując m.in. w firmie Wiśniowski, GF Consulting, Oknoplast. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył kluczowe kompetencje w takich obszarach jak: planowanie strategiczne, negocjacje handlowe, zarządzanie zespołem, budowanie relacji z klientami i pracownikami, a także marketing B2B i B2C.

W związku z wyborem nowego członka zarządu, nastąpiła zmiana schematu organizacyjnego spółki. Podział zakresu odpowiedzialności, nowego trzyosobowego Zarządu, uwzględnia kompetencje i umiejętności poszczególnych członków, aby zapewnić skuteczne zarządzanie różnymi obszarami działalności firmy.

Piotr Kozina – Dyrektor Zarządu, nadzoruje całą działalności spółki. Jego odpowiedzialność obejmuje zarządzanie w kluczowych obszarach, takich jak: finanse i księgowość, administracja, kwestie kadrowe, kontroling operacyjny oraz aspekty techniczne.

Anna Kaminska – Członek Zarządu, odpowiedzialna jest za zarządzanie sprzedażą kanału nowoczesnego (PSB Mrówka), wsparciem sprzedaży, dział IT, marketingu, e-commerce oraz rozwój i analizy biznesowe.

Grzegorz Filipiak – Członek Zarządu, będzie odpowiedzialny za następujące obszary: sprzedaż kanału tradycyjnego (składy i placówki PSB Profi), logistykę i centra logistyczne (w Wełczu i Wąbrzeźnie), za obszar operacyjny oraz markę własną.

Decyzje podjęte podczas tego ZWZA podkreślają dobrą kondycję finansową Grupy PSB Handel S.A. oraz zaufanie, jakim akcjonariusze darzą zarząd spółki.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: PSB
#wiadomości #ogrod #ściany #wnętrza #chemia

Więcej tematów: