KIILTO rodzinna fińska firma chemiczna

Podziel się:

KIILTO to rodzinna fińska firma chemiczna, założona w 1919 roku. Siedziba Grupy Kiilto-Family oraz główna fabryka znajdują się w miejscowości Lempäälä koło Tampere, a pozostałe spółki i zakłady produkcyjne obecne są aktualnie w 9 państwach okalających Morze Bałtyckie, zatrudniając ponad 700 pracowników. Kiilto posiada 100 – letnie doświadczenie w produkcji materiałów budowlanych oraz klejów przemysłowych. Od rozpoczęcia działalności firma bazuje na zdobytym przez dekady doświadczeniu i najnowszych osiągnięciach światowej nauki.

W 2018 roku Zarząd grupy Kiilto ogłosił Obietnicę Kiilto dla Środowiska (ang. Our Promise to the Environment). Myślą przewodnią w podejmowanych działaniach i procesach jest ochrona środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój. Codziennie podejmujemy działania by produkcja i użytkowanie naszych produktów było bezpieczne dla środowiska. Zdobyte doświadczenie przy realizacji naszej Obietnicy staramy się przekazywać naszym Klientom, aktywując ich i wspierając w wypełnianiu ich zobowiązań wobec środowiska.

Dział Badań i Rozwoju Kiilto w Finlandii prowadzi zawansowane działania w zakresie dodawania biokomponentów do produktów. Jednym z efektów jest klej Biomelt,, klej w 100% biodegradowalny oraz coraz większa grupa produktów zawierających te komponenty.

Należy zaznaczyć, że 90% wszystkich produktów Kiilto dla budownictwa posiada certyfikat M1, poświadczający niską emisję LZO. Norma M1 rygorystycznie określa wartości graniczne emisji LZO, formaldehydu, amoniaku oraz określa intensywność zapachu materiałów a to wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników. Oprócz tego powstała duża grupa produktów spełniająca wymagania certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Jest to najszerzej stosowany system certyfikacji zielonego budownictwa na świecie. Stosowanie produktów spełniających te wymagania pozwala klientom na uzyskanie korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz wywarcie pozytywnego wpływu na zdrowie użytkowników.

Kleje do zadań specjalnych

Kiilto od ponad 100 lat rozwija produkcję klejów przemysłowych dla różnych branż, w tym chemii budowlanej oraz klejów do drewna, różnych metali, papierów i opakowań. Dla branży drzewnej oferuje szeroka gamę klejów PVAC jedno- i dwuskładnikowych serii Kestokol, do różnych zastosowań: w klasach wodoodporności EN204/D2; D3 oraz D4. Firma oferuje także doradztwo oraz badania produktów gotowych.

Kiilto produkuje kleje poliuretanowe do drewna konstrukcyjnego typu Gluelam ze znakiem CE, spełniające normę EN 15425 to seria Kestopur 1010-1015-1030-1050-G10, o różnych czasach prasowania i lepkościach.

Należy wspomnieć też o specjalnej ofercie klejów termotopliwych charakteryzujących się 100% biodegradowalnością, a także klejów do opakowań Kiilto PRO Pack ECO.

Ważna obietnica dla Środowiska

Zarząd Kiilto złożył Obietnicę Środowiskową w 2018 roku. Przyjazność dla środowiska zdefiniowana została jako integralna część kultury organizacyjnej Kiilto. Cele zawarte w tej deklaracji zostały osiągnięte w 2023 r .Ten szeroko zakrojony projekt, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy w 9 krajach, podzielony jest na cztery filary:

Wszystkie działania Kiilto OY będą neutralne pod względem CO2 do 2028 oraz zmniejszymy emisję w zakresie 3 (wymóg SBT dla emisji zakresu 3).Poprawiając efektywność energetyczną i materiałową, Kiilto odgrywa rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i w promowaniu zrównoważonego rozwoju. W produkcji inwestuje w technologię przyjazną środowisku oraz czyste i energooszczędne procesy produkcyjne. Kiilto postawiło sobie za cel stać się firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2028 roku.

Co roku przedsiębiorstwo zużywa mniej surowców kopalnych i pierwotnych oraz zmniejsza ilość odpadów. Kiilto promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym i wykorzystuje surowce pochodzenia biologicznego, aby zmniejszyć zużycie nieodnawialnych zasobów naturalnych, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy poprzez zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystanie swoich ubocznych strumieni produkcyjnych.

Opakowania i logistyka

Opracowując produkty, Kiilto nieustannie poszukuje surowców i opakowań, które są coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Zwiększając sprzedaż produktów, sklasyfikowanych pod względem środowiskowym i bezpieczeństwa, poprawia bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo klientów we własnym środowisku pracy i obiektach klientów. Do 2025 r. 70% materiałów opakowaniowych firmy będzie ponownie używanych, odnawialnych lub poddawanych recyklingowi.

Partnerstwa

Firma umożliwia swoim klientom zminimalizowanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Oprócz optymalizacji własnej działalności, zapewnia klientom bardziej przyjazne dla środowiska produkty i usługi, które pomagają im w bardziej zrównoważonych procesach, metodach pracy i produktach końcowych. Pomaga klientom zmniejszyć ich ślad środowiskowy (ślad węglowy, zużycie wody lub materiałów). Wspólnie ze swoimi partnerami będzie co roku podejmować inicjatywy środowiskowe w celu zachowania różnorodności biologicznej.

Kolejnym krokiem będzie od 2025 r. dostarczanie danych dotyczących śladu węglowego produktów i usług. Produkty Kiilto charakteryzuje niska emisyjność, przyjazność środowisku i zdrowiu użytkowników. Oferowane kleje spełniają normy europejskie i światowe, cieszą się uznaniem wiernych klientów.

Kiilto Polska od ponad 25 lat dystrybuuje fińskie kleje przemysłowe, produkty chemii budowlanej, w tym środki ogniochronne. Produkty tej marki znajdują zastosowanie w szeroko pojętym budownictwie, przemyśle drzewnym, opakowaniowym oraz produkcji środków transportu. W zakresie chemii budowlanej oferuje systemy wykończeniowe do ścian i podłóg, keje do płytek, wykładzin, masy klejąco-uszczelniające oraz szybkie systemy hydroizolacyjne, w tym natryskowe.

www.kiilto.pl

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: www.kiilto.pl
#czytelnia #ściany #do drewno #klej #chemia #do metal #promowany #promowany_sciany #materiał partnera #KIILTO

Więcej tematów: