newsletter reklama projekty domów forum
piątek 18 września 2020
19.05.2020r...

Skuteczna impregnacja drewna

Na początku musimy sobie zadać kilka pytań. Po pierwsze, jaki mamy gatunek drewna i czy wymaga on impregnacji (nie każde drewno wchłania preparaty impregnacyjne)? Po drugie, jaki jest cel impregnacji?
Tomasz Szymański, Dział Farby i Lakiery Remmers Polska
Tomasz Szymański, Dział Farby i Lakiery Remmers Polska
Powszechnie stosuje się impregnaty w celu zabezpieczenia przed rozwojem grzybów, insektów, a także dla ograniczenia palności drewna oraz wzmocnienia jego struktury. Skuteczną ochroną w wielu wypadkach są też produkty dekoracyjne takie jak: lakiery, lazury czy olej do drewna.

Fot Remmers
Fot Remmers

Impregnaty można podzielić na rozpuszczalnikowe i wodne, ale również na gotowe do użycia oraz w postaci koncentratów (w większości przypadków do zastosowań dla profesjonalistów).
Impregnację można podzielić też na przemysłową, rzemieślniczą oraz możliwą do wykonania w warunkach domowych. Przemysłowa impregnacja drewna określana jest jako najbardziej skuteczna.
--
REKLAMA:
--
Wykonuje się ją przy pomocy urządzeń wtłaczających preparaty zawierające substancje ochronne (powszechnie nazywane biobójczymi) pod ciśnieniem.
Część zakładów przemysłowych oraz rzemieślniczych wykorzystuje także metodę kąpieli krótkiej lub długiej (w zależności od wymagań stawianych zabezpieczeniu).
Impregnat Renners. Fot Remmers
Impregnat Renners. Fot Remmers

Drewno można zaimpregnować zgodnie z normą EN 335-2 w klasach impregnacji od 1 do 5 (im wyższa cyfra tym lepsza klasa impregnacji).
Klasa 1 określa zabezpieczenie drewna suchego pod dachem.
Klasa 2 drewno suche pod dachem mogące ulegać czasowemu zawilgoceniu.
Klasa 3 drewno na zewnątrz, bez kontaktu z gruntem lub wodą.
Klasa 4 drewno na zewnątrz mogące mieć kontakt z gruntem lub wodą.
Klasa 5 drewno mogące mieć kontakt z gruntem i wodą (w tym wodą morską).
W ofercie firmy Remmers znajdują się preparaty mogące wspomóc prace w każdej z wymienionych dziedzin.

W domowych warunkach możemy posłużyć się dwoma metodami impregnacji, a mianowicie kąpielą, czyli zanurzaniem w cieczy impregnacyjnej lub poprzez smarowanie (malowanie) pędzlem. Używanie metod natryskowych jest mało skuteczne. Należy ponadto zauważyć że aplikacja środków biobójczych w aerozolu jest niezgodna z przepisami prawa.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że żadna z przedstawionych powyżej form nie jest tak skuteczna, jak impregnacja przemysłowa! Zatem jeśli nawet uda się zakupić preparat biobójczy, który ma przeznaczenie do 4 lub 5 klasy odporności, to metodami domowymi nie będziemy w stanie nasycić drewna do takiej klasy.

Z reguły samodzielna impregnacja pozwoli na impregnacje w klasach 1-2.
Należy pamiętać, że preparaty do impregnacji są produktami niebezpiecznymi, mogącymi wyrządzić krzywdę nam, naszym bliskim oraz środowisku naturalnemu.

Tomasz Szymański

źródło: REMMERS
autor: Tomasz Szymański

Artykuły podobne:

d