Fasada przeciwpożarowa Ponzio EI 60 z szybą EI 30

Podziel się:
W Laboratorium Badań Ogniowych GRYFITLAB przeprowadzone zostały z pozytywnym wynikiem badania ściany osłonowej systemu Ponzio PF 152 w zakresie odporności ogniowej EI 60 (przy nagrzewaniu od zewnątrz wg zewnętrznej krzywej nagrzewania) z szybą EI 30.

Fot. PonzioFot. PonzioAluminiowe słupy i rygle konstrukcji szkieletowej zabezpieczono wkładami izolacyjno- ogniochronnymi wykonanymi z płyty GKF, a jako wypełnienie w badanej ścianie zastosowano szybę Contraflam gr. 16 mm (kl. EI30) w zespoleniu z szybą hartowaną gr. 6 mm (przekrój w załączeniu).

Zastosowanie szyby EI 30 pozwoli znacznie obniżyć koszt wykonania konstrukcji przeciwpożarowej, niż było to wcześniej z szybą EI 60.
REKLAMA:

Uzyskane wyniki badań pozwalają sklasyfikować ścianę wg normy PN-EN 13501-2+A1 jako EI45 i→o (szczelność i izolacyjność przy oddziaływaniu ognia od wewnątrz), oraz EI60 o→i (szczelność i izolacyjność przy oddziaływaniu ognia od zewnątrz).

Według polskich przepisów budowlanych, odporność ogniowa ścian zewnętrznych dla pełnej konfiguracji wymagana jest z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynków położonych w bliskiej odległości od siebie (dział VI, rozdział 7 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) i w pewnych przypadkach może być wymagana tylko od jednej strony (np. przy oddziaływaniu ognia od strony zewnętrznej).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Ponzio
#ochrona #ochrona przeciwpożarowa #okna i drzwi #fasada #zewnatrz_bud #szyba #ponzio #aluminium #produkty

Więcej tematów: