Galmet z Polską Izbą Ekologii

Podziel się:
GALMET rozpoczął współpracę z Polską Izbą Ekologii, stając się jej członkiem i uczestnikiem prac m.in. platformy PIE, grupującej przedsiębiorców wytwarzających urządzenia grzewcze dla sektora komunalno-bytowego oraz paliwa (PPUGPS- Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe), a także zespołu zajmującego się odnawialnymi źródłami energii.

Galmet z Polską Izbą Ekologii- W pracach Izby uczestniczymy od połowy 2013 roku. - mówi Wiesław Gwizdała, dyrektor techniczno-handlowy GALMETU. - Już w czerwcu braliśmy udział w spotkaniu przedstawicieli PPUGPS Polskiej Izby Ekologii w Ministerstwie Środowiska poświęconym możliwości zastosowania instalacji opalanych biomasą i węglem w ramach przygotowanego Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz udziału producentów kotłów w Programie Priorytetowym "Likwidacja niskiej emisji poprzez wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii". Bezpośrednim efektem tych rozmów było przygotowanie przez przez Platformę "Analizy stanu jakości kotłów małej mocy opalanych węglem i biomasą drzewną w aspekcie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz strategii gospodarki niskoemisyjnej" i złożenie jej w Ministerstwie Środowiska.

Polska Izba Ekologii powstała w listopadzie 1999 r. Zrzesza podmioty gospodarcze, samorządowe, instytucje naukowe i branżowe oraz wyższe uczelnie, których wspólnym celem jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w kraju.
REKLAMA:

Główne działania Izby skupiają się na:
- efektywnej współpracy z instytucjami publicznymi i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi,
- odpolitycznienia problematyki ochrony środowiska,
- wprowadzenia nowego systemu finansowania i zarządzania środowiskiem,
- spójnego i lepiej egzekwowanego prawa,
- lepszego wykorzystania środków unijnych,
- integracji celów ochrony środowiska z programami i strategiami sektorowymi,
- edukacji ekologicznej.
Od 2002 r. PIE dysponuje kilkoma zespołami własnych ekspertów, opiniujących projekty przedsięwzięć gospodarczych, mających wpływ na środowisko. Izba współpracuje również z samorządami – na jej pomoc może liczyć każda gmina, która chce opracować lub zrealizować plan dotyczący ochrony środowiska.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Galmet
#wiadomości #instalacje #galmet

Więcej tematów: