Protest przeciwko Ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej

Podziel się:
Polscy przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe podjęli rynkową walkę z zagranicznymi sieciami handlowymi tworząc Grupę Polskie Składy Budowlane. Obecnie przygotowany projekt Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej niweczy dotychczasowe wysiłki związane z budowaniem ogólnopolskiej marki, pod którą działa na rynku, konkurując z sieciami zagranicznymi.

Przedstawiony w mediach projekt ustawy zakłada stawki podatku w wysokości 0,7% powyżej 18 mln. zł rocznego obrotu, 1,3% powyżej 3,6 mld. zł oraz 1,9% za obroty realizowane w soboty i niedziele. Ponadto przewiduje, że płatnikami będą między innymi sieci handlowe zdefiniowane jako grupa podmiotów w skład której wchodzą franczyzodawca oraz sprzedawcy detaliczni upoważnieni do korzystania z marki handlowej. W przypadku sieci handlowej podstawą opodatkowania ma być suma obrotów wszystkich sprzedawców detalicznych. Może to oznaczać, że nasza Grupa skupiająca małych i średnich przedsiębiorców posiadających ponad 200 sklepów i ponad 400 składów prowadzących sprzedaż detaliczną, zapłacą podatek według najwyższej skali procentowej na równi z największymi międzynarodowymi koncernami prowadzącymi supermarkety i hipermarkety budowlane.

Wdrożenie projektu sprawi, że:
- przedsiębiorcy prowadzący sklepy detaliczne będą zmuszone wystąpić z Grupy Polskie Składy Budowlane przez co stracą element konkurencyjności wobec sieci zagranicznych, które przez to umocnią swoją dominującą pozycję na rynku;
- wzmocnione sieci zagranicznych spowoduje spadek rentowności sklepów detalicznych i ich bankructwo, co grozi utratą pracy przez rzeszę ponad 13 tys. pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach tworzących Grupę PSB;
- wystąpienie przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne z Grupy PSB doprowadzi do upadłości spółkę Grupa PSB S.A. utworzoną jako centrala grupy zakupowej i utratę zatrudnienia przez ponad 400 jej pracowników.

Przygotowujący projekt Ustawy pominięto fakt, że ustalenie podatku od przychodu w przedziale 0,7 % - 1,9 % wiązać się będzie z koniecznością zwiększenia marży handlowej o 4% - 6%. Firmy nie będą w stanie sfinansować projektowanego podatku z osiąganych dochodów ze stosowanych obecnie marż. Pozostanie w sieci handlowej spowoduje konieczność podwyższenia cen towarów, co sprawi, że przegramy konkurencję z sieciami zagranicznymi i zbankrutujemy. Proponowana ustawa w obecnym kształcie doprowadzi do upadku polski handel detaliczny materiałami budowlanymi oraz do osłabienia przedsiębiorców polskich inwestujących swoje dochody w Polsce.
REKLAMA:

Protestujący zwracają się o:
- wyłączenie z Ustawy zapisów o franczyzie,
- naliczanie i pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej przedsiębiorstw według NIP-u,
- zastosowanie dla małych przedsiębiorstw (do 10 mln euro) i średnich (do 50 mln euro rocznie) stawki podatku od sprzedaży - detalicznej nie wyższej niż 0,3% przy obrotach powyżej kwoty wolnej w wysokości 18 mln zł rocznie,
- zastosowanie możliwości odliczania od podatku dochodowego zapłaconego podatku od sprzedaży detalicznej,
- odstąpienie od naliczania podatku w podwyższonej stawce od handlu w sobotę.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Grupa PSB
#wiadomości #projekty #prawo #psb #ustawy

Więcej tematów: