Jeszcze łatwiejsze projektowanie z nową wersją nakładki Armacell dla Revit

Podziel się:
Wdrożona w zeszłym roku nowa nakładka Armacell dla Revit, umożliwiająca automatyczne dodawanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach, znacznie ułatwia prace projektowe. Jej najnowsza, grudniowa wersja to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów, lepsze zestawienia użytych materiałów, gotowe rozwiązania dla instalacji wody lodowej, a także szereg usprawnień zapewniających jeszcze większy komfort i wygodę.

Fot. ArmacellFot. ArmacellStosowanie najnowszej wersji nakładki zapewnia wybór spośród wszystkich produktów Armacell dostępnych na rynku i spełniających polskie wymagania prawne. Aktualna wersja Armacell dla Revit 2.20.12.380 pozwala zapewnić najwyższą jakość dokumentacji projektowej z uwzględnieniem jedynie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie.

Wymagania prawne

Kwestie stosowania izolacji cieplnej regulowane są w Polsce Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W załączniku drugim odnajdziemy szczegółowe wymagania minimalnych grubości izolacji cieplnej na instalacjach grzewczych, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, przewodach ogrzewania powietrznego oraz instalacji wody lodowej.
REKLAMA:

Określone wytyczne uzależnione są od rodzaju instalacji, jej przekrojów, położenia, a także współczynnika przewodności cieplnej materiału izolacyjnego. Przepisy wymagają także, aby izolacja instalacji wody lodowej była dodatkowo paroszczelna.

W ofercie Armacell znajdziemy szereg produktów izolacyjnych dostosowanych do bieżących norm prawnych, jak również zapewniających jeszcze doskonalszą ochronę instalacji, przedłużających ich żywotność, dbających także o komfort akustyczny w pomieszczeniach oraz dodatkowych parametrach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań specyfikacji.

Nowe usprawnienia w nakładce Armacell dla Revit

Nakładka Armacell dla Revit pozwala na szybki wybór spośród wszystkich produktów firmy i dopasowanie projektowanych izolacji do wymagań. Rozwiązuje też powszechny problem związany z koniecznością stosowania izolacji wielowarstwowych w celu spełnienia wymagań prawnych odnośnie grubości na rurociągach o dużej średnicy. W standardowej wersji programu Revit nie jest możliwe dodanie kilku warstw izolacji i w praktyce projektant nie jest w stanie wygenerować z modelu instalacji zestawienia materiałowego odzwierciedlającego faktyczne zapotrzebowanie na otuliny czy materiały izolacyjne dla projektowanego systemu. Użycie nakładki Armacell pozwala na konfigurację izolacji wielowarstwowych, a tym samym pozwala tworzyć zestawienia materiałów użytych w projekcie
z uwzględnieniem warstw izolacji.

Obok najnowszej wersji aplikacji pojawiły się także gotowe szablony ze skonfigurowaną izolacją AF/Armaflex i Armaflex ACE Plus, spełniające wymagania zawarte w Warunkach Technicznych dotyczące instalacji wody lodowej. Dla wygody użytkowników istnieje też możliwość używania wcześniej skonfigurowanych własnych rozwiązań dla poszczególnych instalacji. Zarówno gotowe szablony, jak i możliwość pracy z wcześniej używanymi rozwiązaniami przy kolejnych projektach to znaczne usprawnienie pracy i duże oszczędności czasu.

Korzystanie z nakładki Armacell dla Revit umożliwia w prosty i szybki sposób uzupełnić projekt o izolacje i wygenerować zestawienie użytych materiałów dla całego systemu, zaś praca na jej najnowszej wersji to gwarancja najlepszych i najbardziej aktualnych dostępnych rozwiązań.

Bieżąca wersja nakładki Armacell dla Revit oraz gotowe szablony i instrukcja użytkowania dostępnę są na stronie internetowej https://local.armacell.com/pl/bim/.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Armacell
#wiadomości #instalacje #armacell

Więcej tematów: