Podział fundamentów ze względu na kształt

Podziel się:
Podział fundamentów ze względu na kształt

Rys. Waldemar MulhsteinRys. Waldemar Mulhstein

ławy

– charakteryzują się dużą długością, najczęściej stosowane są pod ścianami i szeregami słupów ustawionych w niewielkiej odległości. Wykonuje się je głównie z betonu lub żelbetu. Stosowane są przede wszystkim na gruntach o dobrej nośności.

stopy

– typ fundamentów wykonywany pod słupami budynków szkieletowych oraz kominami. Wykonuje się je z betonu, żelbetu lub elementów prefabrykowanych.

płyty fundamentowe

– stosowane na podłożach o małej nośności lub w przypadku niejednorodnych warunków gruntowych.
Płyty fundamentowe rozkładają obciążenie na całą powierzchnię zabudowy.

płyty fundamentowe z ogrzewaniem powietrznym

– na warstwie zagęszczonego żwiru układa się styropian. Na tak wykonanej izolacji umieszczone zostaje zbrojenie dolne płyty, rury kanałów grzewczych oraz zbrojenie górne. Wszystko to zalewa się mieszanką betonową. Płyty zapewniają możliwość ogrzewania podłogowego już w trakcie budowy oraz gwarantują dobrą akumulację ciepła.

pale

– wykorzystywane są do posadowienia dużych obiektów. Stosowane w przypadku, gdy grunt o odpowiedniej wytrzymałości znajduje się głęboko pod ziemią.

studnie

– wykonuje się je z kręgów żelbetowych ustawionych jeden na drugim. Studnie umieszczone na odpowiedniej głębokości wymagają najczęściej wypełnienia mieszanką chudego betonu. Ten typ fundamentów stosuje się również wówczas, gdy grunty nośne znajdują się głęboko w gruncie.
REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Cem&Ty
#fundamenty #ściany fundamentowe #czytelnia #obud #konstrukcja #fundament #Ławy fundamentowe

Więcej tematów: